سیم لاکی مسی سایز ۱/۳۰ میلی متر (متری)

19,500 تومان

حداقل فروش متری برای پیچیدن دور قرقره ۲۰ متر میباشد.

برای خرید به صورت گرمی و کیلویی اینجا کلیک کنید