سیم لاکی مسی سایز ۰/۳۰ متری

1,550 تومان

حداقل فروش متری برای پیچیدن دور قرقره ۵۰ متر برای سیم ۰/۳۰ میباشد.

برای خرید به صورت گرمی و کیلویی اینجا کلیک کنید

×
شماره تماس ما Whatsapp chat
فروش Whatsapp chat
1 +