آدرس اِلِکالا

آدرس دفتر اصلی: تهران افسریه بین ۱۵متری دوم وسوم 

کوچه نیک انجام طبقه سوم

 

آدرس فروشگاه ما جهت خرید حضوری :

تهران-افسریه-پانزده متری دوم- بین کوچه ۱۰-۱۱

تلفن تماس:

 

مدیر فروش جهت خرید و ارسال محصول:       ۰۹۰۳۵۴۵۹۹۳۷

تماس فروشگاه :                                          ۳۳۸۲۰۴۱۳-۰۲۱

دفتر :                                                                            –