سیم لاکی مسی سایز ۰/۸۰ (متری)

9,300 تومان

حداقل فروش متری برای پیچیدن دور قرقره ۲۰ متر برای سیم ۰/۸۰ میباشد.

برای خرید به صورت گرمی و کیلویی اینجا کلیک کنید