خازن استارت (خشک) µF 300-400 میکروفاراد

155,232 تومان

×
واتس آپ Whatsapp chat
شماره تماس ما Whatsapp chat
2 +