خازن استارت (خشک) µF 400 میکروفاراد

138,600 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×