خازن استارت (خشک) ۲۵۰٫۳۰۰µF میکروفاراد

135,500 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×