خازن استارت (خشک) ۳۰۰µF میکروفاراد کابلی

135,000 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×