خازن استارت (خشک) ۲۰۰٫۲۵۰µF میکروفاراد

126,000 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×