خازن استارت (خشک) ۲۰۰µF میکروفاراد

125,000 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×