خازن استارت (خشک) ۲۵۰µF میکروفاراد

128,000 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×