خازن استارت (خشک) µF 500 میکروفاراد

160,000 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×