خازن روغنی دائم در مدار ۶/۳µF میکروفاراد ایکار فیشی

60,000 تومان

موجود

×
شماره تماس ما Whatsapp chat
فروش Whatsapp chat
1 +