خازن روغنی دائم در مدار ۴۵µF میکروفاراد ایکار فیشی

165,000 تومان

موجود

×
شماره تماس ما Whatsapp chat
فروش Whatsapp chat
1 +