خازن روغنی دائم در مدار ۴۵µF میکروفاراد ایکار فیشی

130,000 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×