خازن روغنی دائم در مدار ۳۵µF میکروفاراد ایکار فیشی

115,000 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×