خازن روغنی دائم در مدار ۳۰µF میکروفاراد ایکار فیشی

110,000 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×