خازن روغنی دائم در مدار ۳۰µF میکروفاراد ایکار فیشی

125,000 تومان

موجود

×
شماره تماس ما Whatsapp chat
فروش Whatsapp chat
1 +