خازن روغنی دائم در مدار ۲۵µF میکروفاراد ایکار فیشی

105,000 تومان

موجود

×
شماره تماس ما Whatsapp chat
فروش Whatsapp chat
1 +