خازن روغنی دائم در مدار ۱۴µF میکروفاراد ایکار فیشی

75,000 تومان

موجود

×
شماره تماس ما Whatsapp chat
فروش Whatsapp chat
1 +