خازن روغنی دائم در مدار ۹µF میکروفاراد ایکار

70,000 تومان

موجود

×
شماره تماس ما Whatsapp chat
فروش Whatsapp chat
1 +