خازن روغنی دائم در مدار ۸µF میکروفاراد ایکار

55,000 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×