خازن روغنی دائم در مدار ۷۰µF میکروفاراد ایکار

178,000 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×