خازن روغنی دائم در مدار ۶۰µF میکروفاراد ایکار

165,000 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×