خازن روغنی دائم در مدار ۶/۳µF میکروفاراد ایکار

47,000 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×