خازن روغنی دائم در مدار ۵۰µF میکروفاراد ایکار

135,000 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×