خازن روغنی دائم در مدار ۵µF میکروفاراد ایکار

45,000 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×