خازن روغنی دائم در مدار ۴۰µF میکروفاراد ایکار

125,000 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×