خازن روغنی دائم در مدار ۴µF میکروفاراد ایکار

40,800 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×