خازن روغنی دائم در مدار ۳٫۵µF میکروفاراد ایکار فیشی

18,422 تومان

ناموجود