خازن روغنی دائم در مدار ۲۵µF میکروفاراد ایکار

90,000 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×