خازن روغنی دائم در مدار ۱۸µF میکروفاراد ایکار

78,000 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×