خازن روغنی دائم در مدار ۱۶µF میکروفاراد ایکار

75,000 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×