خازن روغنی ۲۵µF میکروفاراد روغنی

26,000 تومان

موجود در انبار