نمایش 1–12 از 19 نتیجه

قطعات جانبی الکتروموتور (پمپ آب)

مکانیکال سیل کالپدا ۴۰

230,000 تومان

قطعات جانبی الکتروموتور (پمپ آب)

مکانیکال سیل کالپدا ۳۸

245,000 تومان

قطعات جانبی الکتروموتور (پمپ آب)

مکانیکال سیل کالپدا سایز ۳۵

210,000 تومان

قطعات جانبی الکتروموتور (پمپ آب)

مکانیکال سیل کالپدا سایز ۳۳

175,000 تومان

قطعات جانبی الکتروموتور (پمپ آب)

مکانیکال سیل کالپدا سایز ۲۲

145,000 تومان

قطعات جانبی الکتروموتور (پمپ آب)

مکانیکال سیل کالپدا سایز ۲۰

135,000 تومان

قطعات جانبی الکتروموتور (پمپ آب)

مکانیکال سیل کالپدا سایز ۱۹

35,200 تومان
×
شماره تماس ما Whatsapp chat
فروش Whatsapp chat
1 +