خازن روغنی دائم در مدار ۲۰µF میکروفاراد ایکار

88,000 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×