خازن روغنی دائم در مدار ۱۲/۵µF میکروفاراد ایکار

65,000 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×