خازن روغنی ۳۵µF میکروفاراد روغنی

30,000 تومان

موجود در انبار