خازن روغنی ۳۰µF میکروفاراد روغنی

28,000 تومان

موجود در انبار