خازن روغنی دائم در مدار ۵۵µF میکروفاراد ایکار

150,000 تومان

موجود

از ما بپرسید ...
×