خازن روغنی ۱۶µF میکروفاراد کابلی

15,000 تومان

موجود در انبار