۳-موتورهاي الكتريكيDC

ساختمان کلافهای میدان تحریک

کلافهای میدان سری با دورنسبتاً کم ازسیم کلفت پیچیده می شوند که قطرسیم بستگی به قدرت ولتاژ موتور دارد

کلاف های میدان های شنت شامل تعداد دورهای زیاد از سیم نازک می باشند

كلاف میدان کمپوند ترکیبی از میدان سری و شنت می باشد

 

اتصال قطب های میدان :

در موتورهای دي سي کلاف های میدان طوری به هم متصل می شوند که پلاریته قطب ها یک در میان شمال و جنوب باشد . بنابراین در موتور دو قطبی یکی از قطبها شمال و دیگری در جنوب است و در یک موتور چهار قطبی قطبها باید یک در میان شمال و جنوب باشد.

 

 

 

 

 

 

اتصال موتورهای سري

موتورهاي سری به طوری که در شکل نشان داده شده متصل میگردد. میدانها به طور سری متصل شده اند و سپس به طور سری با آرمیچر قرار گرفته اند.

 

 

اتصال موتورهاي شنت

موتور شنت طبق شكل زير متصل مي گردد.

 

 

 

 

اتصال موتور هاي كمپوند

موتور کمپوند طبق شکل زير متصل می گردد.

 

 

 

معکوس کردن جهت گردش موتورهای دي سي

جهت چرخش موتورهاي جریان مستقیم با تغییر جهت جریان آرمیچر یا میدان معکوس می شود . در موتورهای سری روش معمول این است که جهت جریان در آرمیچر را معکوس کنیم.

 

 

 

 

 

 

تغییر جهت چرخش یک موتور شنت همانند موتور سری انجام می شود

 

 

 

READ  ۵-موتورهاي الكتريكيAC

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *