قیمت سیم لاکی در تاریخ   ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

 
 

مانده تا به روز رسانی قیمت

قیمت بورس کالا هر کیلو گرم

۹۹۵۰۰ تومان

قیمت اِلِکالا هر کیلو گرم

۱۱۵۰۰۰ تومان