قیمت سیم لاکی در تاریخ   ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

 
 

مانده تا به روز رسانی قیمت

قیمت بورس کالا هر کیلو گرم

۱۰۸۰۰۰ تومان

قیمت اِلِکالا هر کیلو گرم

۱۱۵۰۰۰ تومان