قیمت سیم لاکی به روز شده در تاریخ 

 ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ به روز رسانی بعدی

۱۴۰۰/۱۱/۰۵

 
 

مانده تا به روز رسانی قیمت

 
 
قیمت شرکت های سیم لاکی 

                                    ۲۹۵۰۰۰ تومان

قیمت اِلِکالا طبق جدول

 

قیمت سیم در فروشگاه اِلِکالا

  • ثبت سفارش

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

سیم لاکی کم تر از یک کیلوگرم