قیمت سیم لاکی به روز شده در تاریخ 

 ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ به روز رسانی بعدی

۱۴۰۲/۰۷/۱۲

 
 

مانده تا به روز رسانی قیمت

 
 
قیمت شرکت های سیم لاکی 

۵۴۰۰۰۰ تومان

الئ

۵۹۵۰۰۰ تومان

 

قیمت سیم لاکی در فروشگاه اِلِکالا

سیم لاکی خرده فروشی