قیمت سیم لاکی به روز شده در تاریخ 

 ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

 

 
 

مانده تا به روز رسانی قیمت

 
 
قیمت سیم لاکی 

بیشتر از ۵ کیلوگرم

۸۵۰۰۰۰ تومان

 

 

قیمت سیم لاکی در فروشگاه اِلِکالا

سیم لاکی خرده فروشی