قیمت سیم لاکی به روز شده در تاریخ 

 ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ به روز رسانی بعدی

۱۴۰۲/۰۲/۰۹

 
 

مانده تا به روز رسانی قیمت

 
 
قیمت شرکت های سیم لاکی 

۵۵۰۰۰۰ تومان

الئ

۵۹۵۰۰۰ تومان

 

قیمت سیم لاکی در فروشگاه اِلِکالا

سیم لاکی خرده فروشی