عیب یابی و تعمیر جاروبرقی

عیب یابی و تعمیر جاروبرقی

۶

ردیفعیب علت
۱جاروبرقیی روشن نمی شودپریز برق ندارد
۲جارو روشن نمی شوددو شاخه جارو یا سیم رابط معیوب است
۳جارو روشن نمی شودعیب از سیم جمع کن است
۴جارو روشن نمی شودکلید قطع و وصل خراب است
۵جارو روشن نمی شودرله سوخته است
۶جارو روشن نمی شودمدار سری موتور قطع است
۷جارو روشن نمی شودموتور کاملاً سوخته است
۸موتور روشن می شود اما قدرت چندانی ندارد کلکتور کثیف است
۹موتور روشن می شود اما قدرت چندانی نداردزغال خراب است
۱۰موتور روشن می شود اما قدرت چندانی نداردخرابی یاطاقان ها
۱۱موتور روشن می شود اما قدرت چندانی نداردنیم سوز بودن موتور
۱۲مکش جارو ضعیف استمشکل از ضعیف بودن موتور است که در عیب (عوامل موثر در کاهش قدرت موتور بررسی شود.)
۱۳مکش جارو ضعیف استکسیه زباله پر شده است
۱۴مکش جارو ضعیف استلوله های رابط مسدود و یا سوراخ شده
۱۵مکش جارو ضعیف استفیلتر بیش از حد کثیف است
۱۶از جارو به هنگام کار صدای زیادی به گوش می رسدخرابی پروانه
۱۷از جارو به هنگام کار صدای زیادی به گوش می رسدبلبرینگ یا بوش ها معیوب شده اند
۱۸از جارو به هنگام کار صدای زیادی به گوش می رسدنگهدارنده های لاستیکی خراب شده اند

رفع عیب موارد ذکر شده در داخل جدول و تعمیر جاروبرقی:

 

 1. جهت رویت برق پریز، بهترین روش استفاده از ولت متر آومتر است.

رنج را بر روی  ولت قرار داده و برق پریز را اندازه گیری نمایید. اگر مشکل از پریز است آن را رفع نمایید.

 1. بدنه جارو را باز نموده و بوسیله ولت متر رسیدن برق را به سیم جمع کن مشاده نمایید.

برای این آزمایش و رفع عیب و تعمیر جاروبرقی می بایست دوشاخه را وارد پریز نموده و چون دستگاه دارای برق است بسیار دقت نمایید.

البته می توانید همان گونه که در مباحث قبل گفته شده این آزمایش را بدون اتصال دستگاه به برق نیز انجام دهید.

برای این کار، کافی است ورودی های سیم رابط به سیم جمع کن را به یکدیگر اتصال داده و اهم متر را در حالی که رنج بر روی R*1 قرار دارد به دو شاخه متصل نمایید.

اگر دو شاخه سیم رابط سالم باشد، عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان میدهد

(در صورت حساس بودن اهم متر،عقربه چند اهمی را نشان خواهد داد که در واقع اهم سیم های رابط است.)

در این آزمایش اگر مشکل از سیم رابط یا دو شاخه باشد،

ابتدا دوشاخه را بررسی نمایید و سپس نسبت به تعویض سیم رابط اقدام کنید.

 1. در اکثر موارد اینگونه دیده می شود که برق وارد سیم جمع کن شده

ولی به سبب عدم اتصال شاخک های سیم جمع کن به حلقه های گردان قرقره،

فاز یا نول گاهاً هر دو وارد دستگاه نمی شوند و در نتیجه جارو روشن نخواهد شد.

جهت رفع عیب و تعمیر جاروبرقی کافی است شاخک ها را کمی به حالت عمود نزدیک نموده،

سپس قرقره را بر روی آنها قرار دهیم.

در نتیجه این عمل حلقه های گردان بر شاخک ها فشار وارد نموده و آن ها را به طرف پایین می راند.

حالت فنری شاخک ها، ارتباط بین آن ها و حلقه های گردان را من بعد ایجاد خواهد نمود.

 1. جارو را از برق جدا نموده و به وسیله اهم متر کلید را تست نمایید.

اگر کلید روشن باشد عقربه عدد صفر و در حالت خاموش کلید عقربه بی نهایت را نشان خواهد داد.

در غیر این صورت برای رفع عیب و تعمیر جاروبرقی کلید را تعویض نمایید.

 1. در جاروهایی که مجهز به رله هستند تا مدار رله بسته نشود و کلید قدرت آن متصل نشود،

جارو روشن نمی شود برای تست رله بهترین روش آنست که سیم های متصل شده به کلید روی دسته جارو را ابتدا به وسیله اهم متر چک نمایید.

سپس کلید روی دسته و در صورت سالم بودن آن ها خود رله را عملاً آزمایش می کنیم جارو را به برق متصل نموده و با یک پیچ گوشتی دسته عایق کلید قدرت رله را ببندید.

اگر جارو روشن نشد، عیب از رله نیست، اما اگر جارو روشن شد سیم های رابط رله و یا ساختمان داخلی اش آسیب دیده است.

 1. همانگونه که در مبحث موتورهای یونیورسال آورده شده مدار این موتورها کاملاً سری است.

اگر ارتباط یکی از اجزا با سایرین قطع شود موتور روشن نخواهد شد.

مثلاً اگر به سبب خرابی یکی از فنرها، زغال مربوطه به کلکتور نچسبد مدار سری موتور قطع است.

اگر موتور را مستقلاً به برق زده اید و روشن شده،

آن را از برق جدا نموده و بوسیله اهم متر ارتباط  یک یک اجزا را به سایرین،

مورد بررسی قرار دهید و اگر در ارتباط کلی آن ها قطع شدگی دیده شود،

مورد معیوب را رفع نمایید تا جارو روشن شود.

 1. اگر موتور کاملاً سوخته باشد در حالت اتصال مستقیم برق به آن روشن نخواد شد

زیرا بسیاری از پیچک های آرمیچر و همچنین پیچک های قطب ها کاملاً سوخته اند.

سوختن کامل موتور معمولاً پس از مرحله نیم سوز شدن است.

معمولاً موتورها در حالت نیم سوز مدتی به کار ادامه می دهند تا اینکه پیچک های بیشتری آسیب خواهند دید

و ارتباط سری اجزا موتور کاملاً قطع می شود. (مرحله سوختگی کامل).

 1. جهت تمیز نمودن کلکتور بهترین روش استفاده از تینرهای فرار قوی یا بنزین است.

توصیه می گردد برای تمیز کردن کلکتور از سمباده استفاده نکنید

زیرا ممکن است ذرات مسی ساییده شده مابین شیار تیغه ها قرار گرفته و سبب اتصال آن ها به یکدیگر شود

که در نتیجه آرمیچر خواهد سوخت.

به هنگام شستشوی آرمیچر با مسواک و مواد فرار، آرمیچر را به گونه ای در دست بگیرید

که کلکتور بر روی زمین قرار گرفته و محور آرمیچر به طرف بالا باشد.

چون ریختن مواد پاک کننده روی سیم پیچ ها به آن ها آسیب می رساند به همین سبب می بایست سیم پیچ ها نسبت به کلکتور در سطح بالاتری قرار داشته باشند.

 1. اکثراً پس از تعویض زغال قدرت موتور کاهش می یابد و علت آن است

که قبل از جاگذاری زغال جدید، سطحی از زغال که می بایست در تماس با کلکتور باشد

به حالت حلال در نیامده و چون به هنگام سایش شکل حلال بخود گرفته سبب کثیف شدن کلکتور شده.

بنابراین قبل از جا زدن زغال جدید اجباراً می بایست حالت حلال را در سطح تماس زغال ها با کلکتور ایجاد نمود.

و اگر اشتباهاً در جهت خلاف به گردش در آمده، کلکتور سطح زغال را از بین می برد

و در گردش مجدد حتی در جهت درست از آنجایی که نیاز است حالت حلالی زغال اصلاح شود،

مدتی طول خواهد کشید تا جرقه های بین زغال و کلکتور از بین رفته و موتور بقدرت نامی خود دست یابد.

 1. آرمیچر بکمک یاطاقان ها قادر خواهد بود که براحتی بچرخد و اگر بلبرینگ ها یا بوش ها خراب شوند

آرمیچر در حال چرخش دچار مشکل می شود.

(اگر یاطاقان ها خراب شوند آرمیچر در حال چرخش با کفشک های قطب درگیر شده

و صدای ناهنجاری را بوجود می آورد).

می توان با رویت سایش هسته فلزی آرمیچر که در نتیجه درگیری آرمیچر و کفشک های قطب است به شکل یاطاقان ها پی برد و بلافاصله نسبت به عیب اقدام نمود.

 1. یک موتور نیم سوز قدرت زیادی نداشته و بلافاصله داغ می کند.

تشخیص سوختگی و رفع عیب و تعمیر جاروبرقی و یا عیب در آرمیچر و بالشتک ها در قسمت های موتورهای یونیورسال کاملاً آورده شده است.

موتور نیم سوز شده را می توان بدون باز نمودن جارو با اندازه گیری جریان مصرفی دستگاه تشخیص داد.

جریان مصرفی یک موتور نیم سوز شده معمولاً یا چندین برابر جریان نامی دستگاه است

و یا جریان مصرفی بسیار ناچیزی می کشد.

 1. در علت عوامل موثر در کاهش قدرت موتور بررسی شود.
 2. کیسه را تخلیه نموده و اگر از نوع پارچه ای است در فواصل زمانی معین آن را بشویید

تا ذرات غبار از منفذهای پارچه خارج گردند.

 1. لوله های رابط مکش را از حیث ایجاد سوراخ در آن ها بررسی نمایید

و اگر شیئی مانند پارچه و یا پلاستیک در آن ها گیر نموده، نسبت به خارج نمودنش اقدام نمایید.

در بررسی لوله های مکنده همیشه به تمیز نمودن برس اصلی جارو توجه زیادی را معطوف دارید.

 1. در مبحث اجزا مکانیکی جارو به نقش و اهمیت فیلتر اشاره شد از این رو لازم است مرتباً نسبت به تمیز نمودن فیلتر اقدام نمایید.
 2. جارو را باز نموده و پروانه یا پروانه ها (بعضی از جاروها دارای دو پروانه هستند) را بازدید کنید

و در صورت خرابی نسبت به تعویض پروانه معیوب اقدام نمایید.

 1. خرابی بلبرینگ و بوش سبب می شود آرمیچر با کفشک های قطب هسته درگیر شود

از اینرو صدای خشنی در کارکرد موتور بگوش می رسد.

آن ها را بازدید کنید و یاطاقان معیوب را تعویض نمایید.

 1. در ماشین هایی چون جاروبرقی که معمولاً سرعت زیاد موتور لرزش شدیدی را در بدنه ایجاد می نماید

بین قطعات مختلف از رابط ها یا نگهدارنده های لاستیکی استفاده می کنند.

خرابی این لاستیک ها سبب می شود جارو در هنگام کار صدای زیادی را ایجاد نماید.

در صورت مشاهده این عیب لاستیک های معیوب را تعویض نمایید.

در صورت نیاز به عیب یابی و یا تعمیر جاروبرقی با ما در تماس باشید. سایت الکالا دارای کادر مجرب تعمیر و عیب یابی می باشد. Elekala.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .