خازن روغنی ۱۰µF میکروفاراد کابلی

12,000 تومان

موجود در انبار