خازن روغنی ۴۰µF میکروفاراد روغنی

34,000 تومان

موجود در انبار