خازن استارت (خشک) ۲۰۰µF میکروفاراد چینی

29,000 تومان

موجود در انبار