خازن روغنی ۲۰µF میکروفاراد روغنی

25,000 تومان

موجود در انبار