خازن روغنی ۱۸µF میکروفاراد کابلی

20,000 تومان

موجود در انبار