Showing 1–12 of 21 results

عایق الکتروموتور

در عایق  الکتروموتور بنا به درجه حرارت موتور در محیطهای مختلف کاری نوع های مختلفی از عایق وجود دارد که آن ها را میتوانید از فروشگاه اِلِکالا خریداری کنید.و این درجه حرارت در انجمن بین المللی تولیدکنندگان تجهیزات الکتریکی ( NEMA ) در چهار کلاس A , B , F , H طبقه بندی کرده است : عایق الکتروموتور و دینام  اکثراً در کلاس F هستند و به ندرت آن ها در کلاس در کلاس A کار میکنند. موتورها تحت تاُثیر دمای محیط اطراف خود قرار دارند که اصطلاحا” آن را دمای محیط ” Temperature Ambient ” می گوئیم .

در تعریف این کلاس بندی ها دمای ابتدایی 40درجه با یک رنج حرارتی استاندارد شده که به ایت صورت است که ترکیبی از دمای محیط و دمای مجاز معادل ماکزیمم دمای سیم پیچها خواهدبود مثلا در کلاس F ، با فاکتور سرویس ۱ ، دما به اندازه ۱۰۵ درجه می تواند افزایش یابد . بنابراین داریم که :

۱۴۵= ۴۰ + ۱۰۵
و همینطور برای بقیه کلاس ها به این صورت است که در زیر گفته شده:

کلاس عایقیF :
که عمومی ترین کلاس عایقی است.
class(F)=۱۱۵+۴۰=۱۵۵C

کلاس عایقی A :
class(A)=۶۵+۴۰=۱۰۵C

کلاس عایقی B :
class(B)=۹۰+۴۰=۱۳۰C

کلاس عایقی C :
class(C)=۱۷۰+۴۰=۲۱۰C

کلاس عایقی E :
class(E)=۸۰+۴۰=۱۲۰C

کلاس عایقی H :
class(H)=۱۴۰+۴۰=۱۸۰C

عایق الکتروموتور

فیلم رادیولوژی

27,000 تومان
18,000 تومان
24,000 تومان
30,000 تومان
34,000 تومان
38,000 تومان
60,000 تومان
20,000 تومان

عایق الکتروموتور

لاک هوا خشک ۱ لیتری پرشیا

20,000 تومان
65,000 تومان

عایق الکتروموتور

لاک هوا خشک ۴ لیتری پایشکار

70,000 تومان